Mobil sandpotte til videreudvikling og klargøring til CE-godkendelse

Mobil sandpotte til videreudvikling og klargøring til CE-godkendelse

Med en grundig gennemregning, konstruktionsmæssig forandring og udarbejdelse af dokumentation har FRECON været ansvarlig for at videreudvikle kundens prototype, så den i dag lever op til de gældende normer for en CE-godkendelse.

Kunden udvikler, producerer og sælger et bredt udvalg af udstyr til overfladebehandlinger herunder løsninger til hele processen før, under og efter overfladebehandlingen (eksempelvis ventilation). Salget foregår i hele verden.

Nye normer gav nye udfordringer
”Vi havde i en længere periode haft en prototype til en mobil sandpottet stående, som vi gerne ville have opdateret og klargjort til evt. CE-mærkning og produktion. Derfor kontaktede vi FRECON, da vi ikke selv havde ledige ressourcer til at løse opgaven,” fortæller direktøren hos kunden.

 

Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet med FRECON på denne opgave. De har netop løst den stillede opgave og fået foretaget de ændringer på konstruktionen, som en godkendelse kræver samt fundet nye underleverandører, haft kontakten til myndighederne og udarbejdet al dokumentationen. Vi er nu klar til, at sandpotten kan godkendes og sendes i produktion – når vi synes tidspunktet er rigtigt.
Kundens CEO

Gennemregning og dokumentation
Efter en introduktion til opgaven fra kundens side, var FRECONs ansvarlig for det videre forløb. Indledningsvist foretog vi en grundig gennemregning af den nuværende sandpotte bl.a. efter de gældende regler for trykbærende udstyr og udarbejdede fuld dokumentation. Begge områder er et krav ved godkendelse hos en tredje part som eksempelvis Bureau Veritas.

I samarbejde med kunden blev al dokumentation fra de nuværende underleverandører desuden fremskaffet, da det skulle indgå, som en del af den fremtidige ‘dokumentationspakke’.

KONSTRUKTIONSMÆSSIGE ÆNDRINGER
KONSTRUKTIONSMÆSSIGE ÆNDRINGER
I gennemregningen fandt FRECON frem til, at der var behov for at lave nogle konstruktionsmæssige ændringer, således at sandpotten fremover ville kunne leve op til de gældende regler.

Der var eksempelvis en inspektionsluge, som ikke levede op til de nye krav.

God dialog med leverandører og myndighederne
FRECON har gennem hele forløbet også haft en god dialog med potentielle nye underleverandører, som vi har været ude at finde – leverandører som kan leve op til de nye normer i forbindelse med den fremtidige produktion af sandpotten. Vi har desuden været i tæt dialog med myndighederne om en fremtidig godkendelse og sikret, at alt er på plads til, at sandpotten nu kan CE-godkendes.

Frederik Rytter

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vil du høre mere, eller har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så kontakt gerne:
Frederik Rytter
Senior Solution Engineer & Partner