Analyse & beregning

Analyse & beregning

Forkort din samlede udviklingstid med sideløbende analyse og beregninger

Det er vigtigt, at du tidligt i dit udviklingsforløb får en simulering af væsentlige designparametre for at verificere funktionalitet og/eller får en hurtig indikation af, om din konstruktion har den nødvendige styrke og holdbarhed.

For at give dig de mest effektive simuleringer, analyser og beregninger anvender vi alt fra hurtige håndberegnede overslag til Finite Element Modelling/Analysis (FEM/FEA) og Computational Fluid Dynamics (CFD).

Ved at lave sideløbende simuleringer, analyser og beregninger får du hele tiden det mest optimerede resultat og en større træfsikkerhed, inden der skal fremstilles prototyper. Det er centralt for dit resultat og din time-to-market.

Undervejs kan en sideløbende udmattelsesberegning vise, om der kan simplificeres eller tilføjes yderligere til designet samtidigt med, at det stadig beholder sin styrke og funktion. Herved kan der i sidste ende være mange penge at spare på slutproduktet.

En sideløbende aeroelastisk beregning kan eksempelvis indikere, at ydeevnen på en vindmøllerotor er faldet, hvorved en tilpasning af den aerodynamiske profil bliver nødvendig, inden designet fastlåses.

Sideløbende beregninger kan altid betale sig!

Eksempler på analyse- og beregningsopgaver vi har leveret:

 • Modal analyse på kølesystem til tog samt beregning på svejse- og boltsamlinger
 • Opbygning af model for termisk lager
 • Beregninger på fundament og tårn til vindmølle
 • Simulering af performance på forbedring af vindmøllevinger
SIMULERING OG BEREGNING MED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)
Vi tilbyder termodynamiske beregninger og simulering af luft, væske og gasstrømninger med CFD. CFD er en utrolig effektiv metode til at simulere og optimere strømninger, luftmodstand, tryktab, varmetransmission og kemiske reaktioner - fx hvis man ønsker at forhindre et varmetab, vil sikre et korrekt flow af væsker eller gasser i et rørsystem eller ventilationsanlæg, eller man ønsker at maksimere den energi, som en vindmøllevingeprofil kan levere.

CFD kan også bruges til analyse af vindforhold omkring bygninger, byområder, termiske beregninger på varme- og køleanlæg eller skorstene og udstødningssystemer.
SIMULERING OG BEREGNING MED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

FEM/FEA – Finite Element Modelling/Analysis

FEM/FEA er en effektiv og  tidsbesparende computerbaseret metode til undersøgelse og verificering af konstruktioners styrke og holdbarhed – fra simple konstruktioner til de mest komplekse systemer.  FEM/FEA benyttes til at forudse, hvordan en konstruktion vil reagere i forskellige miljøer med fx vibrationer, varme og forskellige laster, og resultaterne kan bruges til at optimere designet og sikre overholdelse af relevante standarder.

Vi benytter eksempelvis FEM/FEA til følgende opgaver:

 • Optimering af konstruktioner vægt og styrke
 • Spændings- og tøjningsanalyse, både lineære og ikke-lineære
 • Beregning af svejsesamlinger og boltsamlinger
 • Beregninger af deformationer og nedbøjning
 • Stabilitets-/bucklingundersøgelse
 • Udmattelses-, trætheds- og ekstremberegninger
 • Modalanalyser til bestemmelse af egenfrekvenser og svingningsformer
 • Konfiguration af realistiske lastberegninger  –  opsætning af aeroelastiske beregningsmodeller i multibody software

Analyse- og beregningsværktøjer

Hos FRECON har vi stor erfaring med komplekse softwareværktøjer til analyse, beregning og simulering, og vi benytter bl.a. ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, OpenFoam, Nastran, MathCAD, Matlab og HAWC2, men også de værktøjer, der er integreret i eksempelvis Creo, Inventor og SolidWorks.

FRECON I TAL 2021

Antal projekter
54
Projekter
Antal kunder
47
Kunder
Frederik Rytter

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vil du høre mere, eller har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, så kontakt gerne:
Frederik Rytter
Senior Solution Engineer & Partner