BÆREDYGTIGHED I FRECON

BÆREDYGTIGHED I FRECON

”Vi tager vores ansvar som rådgivende ingeniører alvorligt”

Hos FRECON arbejder vi dedikeret og målrettet med fem af FNs Verdensmål. Det gør vi, fordi vi som rådgiver indenfor løsninger til industrien er forpligtiget til at tage et ansvar. I en verden, hvor der er stigende efterspørgsel på at mindske og dokumentere sit klimaaftryk, ønsker vi at gøre det nemmere og mere gennemskueligt for vores kunder at tage grønnere og mere miljørigtige valg.

Hvad er bæredygtighed egentlig i en rådgivende ingeniørvirksomhed? Og hvordan kan vi bidrage til den grønne agenda, når vi ikke selv producerer de løsninger, som vi designer og beregner?

Svaret ligger i vores DNA: For hos FRECON er vi eksperter i at optimere mekaniske løsninger, og vi er ikke blege for at udfordre vores kunder i at tænke i smartere, grønnere og tilmed kostoptimerede løsninger.

Derfor har vi valgt at fokusere vores forretning på 5 af FNs Verdensmål, som ikke kun kommer den grønne agenda, men også vores kunder til gavn.

FRECON støtter FNs Verdensmål:

                    

Verdensmål 7: Bæredygtig energi er blandt vores kernekompetencer
FRECON har rødder i vindindustrien og mere end 20 års erfaring i arbejdet med Renewable Energy. Udover vores rolle som stærk og troværdig partner for nogle af verdens største vindmølleproducenter, støtter vi FNs Verdensmål 7 gennem projekter som termisk lagring af energi og forbedring af energieffektivitet. Det ligger i vores DNA at udfordre branchen, og vi arbejder løbende med nye innovationskoncepter, der kan bidrage til fremtidens bæredygtige energiløsninger.

Verdensmål 9: Vi understøtter en bæredygtig og innovativ industri
Som ingeniørhus bestående af fageksperter brænder vi for at udfordre vores kunder, når nye og eksisterende løsninger skal optimeres. Som rådgivere bærer vi en del af ansvaret i at sikre, at fremtidens industriløsninger også benytter bæredygtige og innovative teknologier, hvor materialer og ressourcer er udnyttet effektivt.

Verdensmål 12: Det skal være attraktivt at tage ansvarlige materiale- og ressourcevalg
Som tekniske rådgivere er vi forpligtiget til at sikre, at industrien vejledes til at udnytte jordens ressourcer mest effektivt. Bæredygtighed kommer i mange former, og hos FRECON betaler det sig ofte at tænke bæredygtighed ind i værdikæden. Vi hjælper vores kunder i industrien med at tage ansvarlige materiale- og ressourcevalg, og vi kan dokumentere besparelserne i CO2-udledning, når vi rådgiver om eksempelvis kostoptimering og materialebesparelser, optimering af energi- og varmeforbrug i procesanlæg og brug af genvundne materialer som bidrag til den cirkulære økonomi.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
I en virkelighed som synes mere og mere foranderlig dag for dag, bakker FRECON op om en verden for fred, retfærdighed og stærke institutioner. En verden vi alle er ønsker at være en del af, begynder med vores egen adfærd og handling.

Verdensmål 17: Værdifulde partnerskaber for bæredygtig udvikling og handling
I FRECON danner vi alliancer og partnerskaber for at skabe mærkbare resultater indenfor bæredygtig udvikling. Det gør vi bl.a. ved at indgå i netværk som fx Energy Cluster samt ved at stræbe efter at indgå i EU projekter i samarbejde med andre aktører. Vi tror nemlig på, at vi kan mere, når vi står sammen.