Samarbejde mellem Industriens Fond og FRECON  styrker SMV’ers vej gennem coronakrisen

Samarbejde mellem Industriens Fond og FRECON styrker SMV’ers vej gennem coronakrisen

Pressemeddelelse

GenstartNU er et initiativ iværksat af Industriens Fond med det formål at fremme innovation i de danske SMV’er og få dem styrket gennem krisen ved at se nye forretningsmuligheder. FRECON er udførende på genstartNU og hjælper SMV’er med at identificere nye muligheder og få dem operationaliseret.

Hos FRECON taler man dagligt med flere virksomheder, som ønsker at være med i genstartNU. Her er der mulighed for at ansøge om 50 timers gratis konsulentbistand til at få finpudset og operationaliseret projekter, som måske var kommet i nederste skuffe, fordi de var udfordrende at komme videre med.

Industriens Fond har i første omgang afsat 150 mio. kr. til genstartNU.

”Vi vil gerne bidrage til, at der kommer nogle toptunede virksomheder ud på den anden side. Virksomheder, som har udviklet sig og styrket konkurrenceevnen, og som vil være i stand til hurtigt at øge omsætningen,” fortæller Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond. ”Det kan for eksempel handle om nye tiltag i produktionen, forretningsudvikling, eksporttiltag eller tilpasning af omkostningsbasen.”

Jordnært innovationsberedskab

”Det er vores dygtige og erfarne ingeniører, som tager dialogen med virksomhederne fra starten. Det gør noget særligt, når teknikere taler med teknikere,” siger Michael Elefsen, CCO i FRECON.

”Via vores meget jordnære og velorganiserede innovationsberedskab sætter vi en struktur på alle de tanker og drømme den enkelte virksomhed har, så vi ender ud med noget mere operationelt at arbejde videre med under genstartNU. Målet er at ende ud med nye forretningsmuligheder.”

Tekniske bremseklodser

Det er ofte tekniske udfordringer, som er bremseklods for de projekter, FRECON hjælper med at få støvet af hos de danske SMV’er. FRECON har pt. aftaler med godt 40 virksomheder, som de skal samarbejde med under genstartNU. Et team fra FRECON er i fuld gang med de første besøg, hvor de tager en nærmere dialog om, hvordan de præcist kan hjælpe SMV’erne og får lavet en køreplan.

”Mange af de udfordringer, som bremser, er tekniske – og vi hjælper dem fx videre med CFD-analyser, beregninger, konstruktion eller ved at bringe struktur på nogle arbejdstegninger og gøre dem færdige,” siger Michael Elefsen. ”Men det kunne også være konceptualisering og visualisering af en produktidé således at den kan præsenteres for markedet.”

Samarbejde mellem Industriens Fond og FRECON styrker SMV’ers vej gennem coronakrisen

Samarbejde mellem Industriens Fond og FRECON styrker SMV’ers vej gennem coronakrisen

GenstartNU styrker Energy Cools position på eksportmarkederne

Energy Cool udvikler energibesparende løsninger til køling af fx server- og teknikrum. Virksomheden havde gennem længere tid haft et ønske om at optimere på nogle tekniske detaljer på en af deres løsninger, men havde ikke fået opgaven prioriteret i en travl dagligdag.

”GenstartNU gav os en god mulighed for at dykke nærmere ned i området, og stærkt teamwork med FRECON gav den ønskede optimering af løsningen,” fortæller Henrik Thorsen, direktør i Energy Cool.

”I dag står vi dermed stærkere, og vi ser frem til at kunne øge vores salg internationalt. Projektet har samtidig åbnet vores øjne for, at vi fremover med stor glæde kan anvende eksterne ressourcer. Med godt teamwork og den rette kompetencesammensætning kan man komme virkeligt langt.”

Stor glæde hos SMV’er

Hos alle de SMV’er, som FRECON har været i kontakt med, er der således stor glæde over at få denne mulighed, og at FRECON kan hjælpe både med at få operationaliseret deres ideer og assistere med ansøgningen til genstartNU.

”Virksomhederne værdsætter virkelig at få hjælp og sparring i en svær tid,” fortæller Michael Elefsen. ”Vi er utroligt glade for at kunne være med til at sætte gang i nye forretningsmuligheder for mange SMV’er i samarbejde med Industriens Fond. Det er værdifuldt både for vores kunder, dansk erhvervsliv og FRECON.”