Positiv respons fra vindmølleindustrien på nyskabende koncepter

Positiv respons fra vindmølleindustrien på nyskabende koncepter

Hos FRECON kan man ikke lade være med at tænke nyt. Flere medarbejdere popper over med nye idéer til koncepter, som bringer forbedringer eller helt nye vinkler på løsninger til en branche eller specifik kunde. Det får en rigtig god modtagelse hos kunderne i fx vindmølleindustrien.

”Hvor er det befriende, at I kommer med noget til os – helt uopfordret. Det har vi hørt ved flere lejligheder over det seneste år,” fortæller CEO Claus Mølgaard Jensen.

Baggrunden er FRECONs øgede fokus på konceptudvikling og innovative udviklingsprocesser, hvor man får fuldt udbytte af medarbejdernes poppende idérigdom og omfattende erfaring. Det bringer mange nye muligheder i spil. Det kan være forbedringer eller opfindelser, som løser udfordringer hos kunden og ofte også forbedrer konkurrenceevnen og har ekstra omtanke for miljøet.

Nytænkning på vindmøllekunders vegne
Hvad kan vi gøre med udtjente vindmøllevinger? Det var netop en problemstilling, som FRECONs Senior Solution Specialist Frederik Rytter ikke kunne lade være med at se nærmere på at løse – også af hensyn til miljøet.

”Jeg har samarbejdet med kunder i industrien i mange år og har ofte hørt om udfordringen med at komme af med de udtjente møllevinger,” fortæller Frederik Rytter, der som ét af FRECONs popcornhoveder er fyldt med gode idéer til at løse industriens udfordringer:

”Det fik mine tanker i retning af de flydende fundamenter til vindmøller og muligheden for at genbruge glasfiber fra vingerne til de pontoner, som holder fundamenterne oppe. Dermed får industrien både styr på affald, som de ellers har svært ved at komme af med – og prisen på pontonerne reduceres.”

Tværfaglig brancheerfaring udnyttes
Genbrug af vindmøllevinger er et godt eksempel på de udfordringer, som medarbejderne hos FRECON tager op og finder løsninger på. Det sker på eget initiativ og uden, at nogen har bedt dem om det – men det vækker stor tilfredshed, når løsningerne præsenteres for kunderne.

”Nøglen til succes kan ligge mange steder,” siger Frederik Rytter. ”Det kan være idéer eller erfaringer fra flere brancher, som overføres i en ny kontekst. Det kan være en teknisk metode til udvikling, som åbner nye muligheder, fordi vi kender metoden i detaljen. Det kan også være det at investere i udvikling for at reducere materialeforbruget på et ’billigt’ slutprodukt. Det er ofte dyrt at udvikle nye løsninger til selv ’billige’ slutprodukter, hvilket flere kunder kan have svært ved at forlige sig med. Vi gør det, hvis vi tror på, at det giver forbedringer, er godt for miljøet og skaber en god forretning.”

I retning mod innovativ konceptudvikling
FRECON har med udviklingen af flere nye koncepter til fx vindmølleindustrien fået en god modtagelse. Samtidig understøtter det FRECONs ambition om at være kendt som det innovative koncepthus, der udfordrer med nye teknologier og fremgangsmåder.

”Med koncepterne i hånden har vi nu også helt nye indgange til dialogen med mange kunder. Vi kender deres behov – nogle gange bedre, end de selv gør,” siger Claus Mølgaard Jensen. ”Samtidig understøtter og forstærker konceptudviklingen den udviklingsproces fra konsulenthus til projekthus, som vi er i gang med internt i FRECON. Vi ser muligheder for selv at patentere nogle af vores nye koncepter og søger nye partnerskaber. Dermed viderebygger vi vores forretning på nye områder og den pallette af løsninger, vi har til kunderne.”