Når projektet skrider – Fra direktørgangen til kedeldragten

Når projektet skrider – Fra direktørgangen til kedeldragten

Projekter kan gå galt! Det ved vi alle, men sjældent bliver de offentliggjort eller først og fremmest erkendt. Ifølge FRECONs direktør Bo Birkemose er erkendelsen helt central, da projektfejl skal håndteres hurtigt og effektivt, når de opstår. Derfor trækker han også selv gerne i arbejdstøjet, når det brænder på. Senest var han en uge i kedeldragten i et maskinværksted på Falster.

”Når der sker fejl i kundeprojekter, og tidsplanen skrider, så er det altså vores ansvar at få rettet op på det i en vis fart. For leveringen skal stadig falde inden for aftalt kvalitet og tid.” Sådan lyder det kontant fra Bo Birkemose, direktør i ingeniørfirmet FRECON. Bo er ikke i tvivl om, at der til tider vil ske fejl undervejs i store og komplekse ingeniørprojekter, men forskellen på det samlede resultat ligger i håndteringen af disse fejl. Og her skal man bestemt ikke være for fin til at indrømme dem og komme ud over stepperne med en løsning.

Bo Birkemose er ikke sen til at handle, når det brænder på. I maj måned skred et kundeprojekt godt og grundigt hos FRECON, der skulle designe og fremstille en over 26 tons tung testbænk til afprøvning af komponenter til flydende offshore fundamenter. ”I designfasen skete der desværre en del fejl, blandt andet fordi vi ikke havde sørget for at få afklaret kravene til testbænken grundigt nok, og fordi der kom yderligere design-problematikker undervejs. Det tog lang tid at rette op på, og så skred tidsplanen,” fortæller Bo.

Derfor hev Bo prompte en uge ud af kalenderen, så han kunne trække i kedeldragten hos Nøhrs Maskinfabrik for at supportere dem med at reducere produktionstiden. Bo har foruden sin maskinmester-baggrund også en solid erfaring inden for automatik og som smed og maskinarbejder. Særligt sidstnævnte erfaring fik han i den grad brug for ved drejebænken hos maskinproducenten.

 

Foto: Bo Birkemose, direktør i FRECON A/S, trækker selv i arbejdstøjet, når det virkelig brænder på.

”Nøhrs maskinfabrik var virkelig gode. De håndterede det øgede tidspres ved at skaffe ikke så gængse materialer på rekordtid og hurtigt stille maskintid og ressourcer til rådighed. Det var fantastisk! Vi arbejdede alle stålfast fra kl. 05-23 i en hel uge,” fortæller Bo.

For Bo er den procedure måske ikke altid den mest gængse, men som han påpeger: ”Som direktør må man gå forrest og vise det gode eksempel. Skrider tidsplanen, så er det en klar fordel at kunne hjælpe sine medarbejdere og samarbejdspartnere ved at indgå som en ekstra ressource, der kan gå til hånde, hvor det er nødvendigt. Det er for mig afgørende for, at vi alle kommer succesfuldt igennem udfordringer.”

Testbænken til flydende offshore fundamenter blev trods en svær start leveret helt i overensstemmelse med kundeaftalen, og fungerer upåklageligt. Den kører nu test på en række komponenter til det flydende havmøllefundament for at eftervise, at de kan klare de enorme kræfter, som havet påvirker dem med.

Henrik Stiesdal, direktør i Stiesdal Offshore Technologies:

”Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at noget er gået galt i udførelsen af et specialprojekt. I den situation er man som kunde vant til, at det kan være noget af en kamp at få rettet op på fejlene, og man må ofte finde sig i uundgåelige forsinkelser. Sådan var det ikke i sagen med testbænken. Bo Birkemose personificerede noget af det, vi rigtig godt kan lide ved FRECON og tog i bogstaveligste forstand ejerskab af problemet. Resultatet var en lykkelig udgang, hvor vi trods bekymringerne undervejs fik vores testbænk til den aftalte pris, til det ønskede tidspunkt og i den ønskede kvalitet. Og den kører bare perfekt!”