Markant fremgang for ingeniørhuset FRECON

Markant fremgang for ingeniørhuset FRECON

Pressemeddelelse: FRECON leverer højeste omsætning nogensinde i årsregnskabet for 2019.

2019 blev året, hvor FRECON høstede frugterne af de seneste års investeringer i salg, marketing, forretningsprocesser og kompetenceudvikling. I forhold til året før er bruttofortjenesten vokset med hele 43 % til 25,9 mio. kr., og samtidig er bundlinjen fulgt godt med.

FRECON kan se tilbage på et begivenhedsrigt 2019, der bød på 20-års jubilæum, ny mand på direktørposten og den højeste omsætning nogensinde.

Ligeledes er firmaets resultat før skat på 3,4 millioner kroner særdeles tilfredsstillende set i lyset af de mange investeringer, der er lavet i forhold til at understøtte den planlagte vækst.

Resultat af strategiske indsatsområder

Den markante resultatfremgang skyldes ikke mindst ingeniørhusets investeringer i nye medarbejdere indenfor salg, marketing og projektledelse, i online markedsføring og marketing automation samt i udviklingen af ny hjemmeside, logo og visuel identitet. Investeringerne har betydet en stor tilgang af nye kunder og projekter og skal danne grundlag for de kommende års planlagte vækst.

Ambitioner om fortsat vækst

Det flotte årsresultat kan i særlig grad tilskrives høj effektivitet blandt medarbejdere, som i 2019 har ydet en stor indsats i en periode, hvor det til tider har været en udfordring at rekruttere helt i den planlagte takt. 2020 forventes at indebære fortsat vækst i antal medarbejdere samt fokus på yderligere investeringer i og udvikling af projektledelse som et nyt tilbud til markedet.

For spørgsmål:

Adm. direktør, Claus Mølgaard Jensen, +45 40 28 91 71 / cmj@frecon.dk