FRECONs CFD-evner satte nye udviklingstanker i gang hos Keofitt

FRECONs CFD-evner satte nye udviklingstanker i gang hos Keofitt

For at opnå pålidelige laboratorieresultater i fødevareindustrien skal prøvetagningsventiler rengøres effektivt. Sammen med FRECON har Keofitt fået dokumenteret og optimeret strømningsforhold i deres prøvetagningsventiler ved hjælp af CFD-simulering. Metoden er ny og lærerig for Keofitt, der forventer at benytte CFD til simulering i deres videre udviklingsarbejde med prøvetagningsventiler.

Som den eneste virksomhed i verden, der udelukkende producerer prøvetagningsventiler samt udstyr dertil, er Keofitt eksperter i at tage repræsentative prøver under produktion af eksempelvis fødevarer. Det hele startede for 40 år siden, da virksomhedens grundlægger udviklede ”den sterilisérbare prøvetagningsventil”.

En læringsproces, der har indflydelse på udviklingsarbejdet

Når der skal sikres korrekt flow af væsker og gasser, er CFD (Computational Fluid Dynamics) det oplagte simuleringsværktøj. Så da Keofitt ønskede at dokumentere og effektivere rengøring af deres ventiler til fx mejerier og bryggerier, blev FRECON udpeget som CFD-sparringspartner. Keofitt har selv gjort brug af simulering og test for at gøre rengøring af prøvetagningsventilerne så effektiv som muligt, men CFD var et endnu uudforsket område.

”Samarbejdet med FRECON har givet os værdifulde, nye input til vores videre arbejde. I dag har vi ikke CFD-kompetencer in-house, og det har været en god læring, at vi kunne trække på FRECONs ressourcer på området,” siger M.Sc. (Mech.Eng.), MBA Carsten Rosendal fra Keofitt Business Development. “Vi har af flere omgange overvejet netop at gøre brug af CFD-simuleringer i vores udviklingsarbejde. Samarbejdet med FRECON har gjort os klogere på mulighederne med CFD og simulering, hvilket vi vil inddrage i det videre arbejde.”

Rengøringsmetoder afprøvet via simulering
I samarbejdet mellem FRECON og Keofitt blev strømningsforholdene i prøvetagningsventilen visualiseret og beregnet og derefter modificeret og genberegnet. Det skulle sikre en højere hastighed og turbulensintensitet inde i selve ventilkammeret ved brug af enten vanddamp eller CIP-væske.

”Rengøringen af ventilerne vil typisk ske med CIP-væske eller vanddamp. Med vanddamp opnås et højt flow ved høje temperaturer, hvilket effektiviserer rengøringsprocessen,” fortæller Arne von Eitzen, som er Lead Design Engineer i FRECON med ekspertise indenfor CFD, strømningsdynamik og FEM. ”Denne metode er dog ikke anvendelig, når brugeren af Keofitt’s ventiler har at gøre med produkter, som ikke tåler varme. Her anvendes typisk CIP-væske.”

Metoden gjorde det muligt at springe fremstilling og test af diverse prototyper over, så strømningsforholdene blev korrekte fra start og sikrede bedst mulige rengøringsforhold i ventilen.