FRECON skaber nye åbninger i skydækket i 2021

FRECON skaber nye åbninger i skydækket i 2021

2020 blev en ufrivillig pause i en spændende udvikling hos FRECON. Flere positive tendenser giver nu troen på, at vi er på vej tilbage på sporet fra før Covid-19 og kan arbejde videre med en ambitiøs strategi og flere nye initiativer.

”Foråret 2020 var rent ud sagt noget rigtig skidt for os som for mange andre i tiden efter de første nedlukninger,” siger adm. direktør Claus Mølgaard Jensen. ”Men vi satte os dog hurtigt for at udnytte vores innovative ressourcer til at se andre muligheder ved bl.a. at adressere nye segmenter, gå alternative veje kommercielt og udvikle egne koncepter. Det ligger helt naturligt i vores kultur og drømmen om Cool Freedom, som er vores vision. Det gælder også en økonomisk frihed. Som en velkonsolideret virksomhed har vi musklerne til kunne stå imod nedgang i aktiviteterne.”

Tager et fælles ansvar
Visionen handler netop om friheden til at handle og beslutte på egen hånd. Herunder også at FRECON vil være førstevalget blandt kunder og medarbejdere, fordi vi leverer de mest innovative og cool produkter samt services på markedet.

”Vores medarbejderne er af natur meget selvmotiverende, innovative og autonome, men samtidig med den stærkeste holdånd. Det betyder, at vi sammen tager ansvar – også når tingene går anderledes end forventet,” fortæller Claus Mølgaard Jensen.

Vi går alternative veje
De ændrede markedsforhold gjorde derfor også, at der blev tænkt mange alternative og nyskabende tanker hos FRECON. Det blev herunder besluttet, at alle medarbejdere skulle tage del i den kommercielle udvikling af forretningen for på den måde at sikre fortsat fremdrift – og en god anvendelse af alle ressourcer.

Det viste sig at være en rigtig god beslutning, som også fremover bliver en del af strategien.

”Den tankegang er rigtig værdifuld og har bl.a. givet os nye, spændende projekter gennem GenstartNU i samarbejde med Industriens Fond, hvor vi har åbnet for samarbejde med mange nye kunder i SMV-segmentet. Vi ser interessante muligheder for at kunne yde en værdifuld indsats til SMV-segmentet fremover,” siger Claus Mølgaard Jensen.

”Men mange mindre opgaver stiller store krav til effektivitet. Det er ’hurtigt ind – levér værdi – og hurtigt ud’. Her gør det også noget særligt, når teknikere taler med teknikere. Der opstår nye muligheder, når vores ingeniører får det fulde ansvar for samarbejdet med egne kunder. Det bliver en win-win for både kunder og FRECON, at vi er omstillingsparate på den måde og kan tilpasse os nye segmenter.”

Ingeniørhuset FRECON ser positive tendenser for 2021 efter en ufrivillig pause i vækstplanerne i 2020.

Solstrejf over FRECON i Horsens.

Kunderne glædes over værdiskabende koncepter
For andre af FRECONs medarbejdere er det konceptudvikling eller udarbejdelse af faglige artikler, som passer bedst til dem i relation til at skabe den kommercielle udvikling.

”Vi er i fuld gang med at udvikle egne (og patenterede) koncepter til bl.a. vindmølleindustrien. Vores kreative popcornhoveder ser løbende nye muligheder ved at samle input fra mange vinkler og kombinere dem med egen viden og skæv tankegang. Det giver nogle helt særlige konceptmuligheder, der indeholder det bedste af alle verdener. Koncepterne får en rigtig god modtagelse, når vi præsenterer dem for vores kunder. De sætter stor pris på, at vi uopfordret kommer med noget værdifuldt til dem. Det giver anledning til en helt anden dialog og er med til at videreudvikle os som ingeniør- og videnshus,” siger Claus Mølgaard Jensen.

Drejer fokus mod flere projekteksekveringer

FRECON har således en bred tilgang til de strategiske tiltag, som skal bringe virksomheden sikkert gennem en stormfuld periode og efterfølgende underbygge en fortsat udvikling af forretningen ved at tænke lidt anderledes end resten af branchen. I den proces er det helt overordnede, strategiske mål at styrke evnerne til at eksekvere projekter og udvikle sig til i højere grad at være et projekthus.

”Vi ved, at der ligger rigtig mange værdifulde muligheder i den tilgang for vores kunder. De ønsker samarbejdspartnere, som tager det fulde ansvar for både projekter og mindre work packages. Det kan vi hos FRECON. Vores medarbejdere rummer en bred vifte af stærke kompetencer og motiveres af ansvaret, større indsigt i nuancer og styring af projekter, som de kan følge helt til dørs,” fortæller Claus Mølgaard Jensen.

På vej tilbage på sporet
Claus Mølgaard Jensen ser mange positive tendenser, som styrker troen på, at FRECON er på vej tilbage på vækstsporet fra 2019. I den sammenhæng indgår netværk og samarbejde også som en ny vigtig del af virksomhedens indsats.

”Vi engagerer os i nogle nye spændende netværk, bl.a. SIA (Sustainable Industry Alliance), som giver andre muligheder for at bringe vores kompetencer i spil – og ikke mindst at få nye input og kontakter, som kan være værdifulde i den fortsatte udvikling af både vores kunder og FRECON. Vi ser generelt lyst på fremtiden og oplever også, at vores kernekunder i bl.a. vindmølle- og fødevareindustrien igen er klar til at tage vores konsulenter ind på udviklingsopgaver, hvilket er et yderst positivt tegn.”