FRECON holder fast – også når noget går skævt

FRECON holder fast – også når noget går skævt

Det kan koste tid, penge eller sågar kræve, at direktøren trækker i kedeldragten, når FRECON skal sikre kundens fulde tilfredshed – hvis noget af forskellige grunde ikke går som planlagt. Men den investering gør de gerne hos FRECON, da det er altafgørende, at kunden står med et tilfredsstillende resultat.

”Vores kunder skal være 110 % sikre på, at vi aldrig løber fra ansvaret eller stikker af, når det brænder på,” fortæller adm. direktør Claus Mølgaard Jensen fra FRECON. ”Der vil naturligt ske fejl, når mennesker arbejder sammen. Det kan både være internt hos os eller hos kunden. Men her kan vores kunder være helt sikre på, at vi ikke stikker halen mellem benene og frasiger os ansvaret. Vi holder fast – også når noget går galt.”

Det er også et grundlæggende element i FRECONs vision og drømmen om ”COOL FRIHED” at ville være førstevalget hos både kunder og medarbejdere. Og det kræver, at kunderne kan regne med FRECON.

Se tingene i øjnene
Et vigtigt led i det arbejde er således at se tingene i øjnene og sige det, som det er, når noget ikke går som planlagt.

”Vi skal være klar til at erkende og kommunikere hurtigt til kunden, når tingene ikke går som planlagt, eller vi har lavet en fejl,” uddyber Claus Mølgaard Jensen. ”Det gælder også den anden vej, når der sker en fejl hos kunden, eller vi sammen finder ud af, at de vil have noget andet end oprindeligt bestilt. Her skal der hurtigt sættes ord på, hvad der skal til for at komme i mål med løsningen, så alle kan forholde sig til nye opgaver, deadlines m.v.”

Investering og motivering
Claus Mølgaard er også helt opmærksom på, at det på den korte bane kan koste på bundlinjen, hvis interne fejl eller situationer, hvor kunden reelt ønsker noget, som ligger udenfor de aftalte rammer for projektet gør, at der skal bruges ekstra konsulenttimer hos FRECON.

”På den lange bane er det imidlertid en god investering, da vi oplever, at kunderne kommer tilbage. Det gør også, at vi kan se os selv i spejlet og holde fast i vores værdier, og dem vi er. Det er væsentligt mere motiverende for vores medarbejdere at gå på arbejde med tanken om, at man har gjort alt for at hjælpe kunden – fremfor at være stukket af eller stædigt holdt fast i den afsatte tid til projektet.

Som udgangspunkt forløber vores projekter dog efter planen, da vi har gode erfaringer med at få lavet realistiske forventningsafstemninger med kunden inden projekterne startes op. Dermed undgås oftest problemer og ekstra tid til et projekt.”