Frecon en del af nyt Stiesdal projekt om termisk lagring af energi

Frecon en del af nyt Stiesdal projekt om termisk lagring af energi

I et nyt projekt arbejder ”Mr. Windpower” Henrik Stiesdal med termisk lagring af energi.
FRECON er med på projektet og arbejder med konstruktion, beregning og simulering på flere nye teknologier.

I Danmark satser vi stort på vindenergi, og det er et erklæret mål fra regeringen, at vedvarende energi skal dække 100 % af det danske energiforbrug i 2050. Skal dette mål opfyldes, er en af de store udfordringer at have energien til rådighed, når der er brug for den.

Danmark kan umiddelbart synes som en lille spiller, når der ses på verdens samlede energiforbrug. Men netop her er vi med til at sætte den internationale dagsorden gennem udvikling og eftervisning af løsninger på energibehovet – specielt indenfor vindkraft.

Termisk lagring af vedvarende energi
Der arbejdes således kontinuerligt med udvikling af måder til at lagre den genererede vedvarende energi, og her er termisk lagring af elektricitet en af de lovende teknologier. Forskellige principper indenfor termisk oplagring kan have forskellige fordele – herunder om det egner sig til green field projekter eller ombygning af eksempelvis tidligere kulkraftværker.

 

Wind Turbine located on the Sea

 

Udvikling af skalamodel
Henrik Stiesdal har gennem længere tid arbejdet med forskellige projekter på energilagringsområdet, og netop nu er FRECON med til at udvikle en skalamodel af et nyt, industrialiseret koncept. ”I den proces er vores kompetencer inden for konstruktion og specielt CFD (computational fluid dynamics ) – og termisk simulering vigtigt redskaber, og det har stor værdi for os også at komme tæt på udviklingen af nye teknologier,” fortæller CEO Bo Birkemose fra FRECON.

Stolthed over samarbejdet
”Vi er naturligvis stolte af at være med til at udvikle teknologier sammen med Stiesdal, som flere gange tidligere har formået at bringe teknologi fra papiret frem til industrialiserede produkter i volumenproduktion,” fortsætter Bo Birkemose. ”Samtidig er vi glade for at kunne bidrage med løsninger som skal gøre vores klode et bedre og mere rent sted at opholde sig.”

Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien
Projektet et ét af mange, som støttes af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, et landsdækkende program med fokus på at styrke små og mellemstore virksomheders muligheder for at navigere og udvikle sig i en vindindustri i hastig forandring. Energy Innovation Cluster er sekretariat for programmet.