FRECON bringer omfattende erfaring med maskinkonstruktion for fødevareindustrien i spil i ny mejeriopgave

FRECON bringer omfattende erfaring med maskinkonstruktion for fødevareindustrien i spil i ny mejeriopgave

I et samarbejde med Vase-Tec og HSV Combi leverede FRECON optimering og beregning af en reolfylder- og transportløsning til oste for et større nordisk mejeriselskab.

En ny opgave fra en storkunde indenfor nordisk mejeri betød, at de to firmaer Vase-Tec og HSV Combi havde brug for ekstra ingeniørkræfter. Med stærke kompetencer indenfor maskinkonstruktion for fødevareindustrien blev det til et værdifuldt samarbejde med FRECONs erfarne ingeniører.

Kunderne HSV Combi og Vase-Tec er to firmaer med samme udgangspunkt. Mens Knud Erik Vase står bag virksomheden Vase-Tec, som i mange år har konstrueret og beregnet mejeriudstyr, er HSV Combi en videreudvikling heraf. Mads Saetterup er nemlig Knud Erik Vases grandnevø og har som smed tillært sig knowhow og kompetencer, som han bringer videre i HSV Combi sammen med Anders Henriksen.

Optimering og beregning af mejeriudstyr
Mens Knud Erik Vase i forvejen havde gjort sig tanker om løsningen til det nordiske mejeriselskab, skulle FRECONs ingeniører optimere og beregne på konstruktionen ved hjælp af kundens 3D-modelleringssoftware Alibre. På samarbejdsopgaven med Vase-Tec og HSV Combi var Senior Design Engineer Thomas Christensen og Lead Design Engineer Peter Jacobi, som fortæller:

”Knud Erik havde lavet en del skitser til konstruktionen af løsningen, som vi sammen arbejdede videre på ud fra de retningslinjer, vi fik. I den proces kom vi med flere optimeringsforslag og lavede en del kraftberegninger. Vi var også inde og anbefale en alternativ motor, som kunne give en del besparelser.”

Reolfylder til 1,5 tons oste

Det færdige produkt til mejerikunden skulle opfylde flere kriterier. Dels skal konstruktionen kunne bære op til 1,5 tons oste, kunne transportere ostene i reoler 3 meter over jorden og placere dem i et stort kar med saltlage, der skal gøre ostene lækre og bløde og klar til transport videre på mejeriet. Dernæst skal konstruktionen ikke mindst overholde gældende krav til fødevareproduktion.

”I hele konstruktionsprocessen har vi både draget stor nytte af Knud Eriks omfattende viden om mejeribranchen og vores erfaring med konstruktion til andre segmenter i fødevarebranchen,” fortæller Peter Jacobi. ”Det altafgørende er hygiejne og rengøringsvenlighed i konstruktionen. Det er alfa og omega i denne industri.”

Værdifuldt samarbejde med stor faglig indsigt
Spørger man Knud Erik Vase om samarbejdet med FRECON, er der positive tilbagemeldinger. Samarbejdet har nemlig budt på gensidig faglig sparring, og han er således blevet mere åben for at benytte ekstern hjælp en anden gang.

”Peter og Thomas har netop budt ind med de kompetencer, vi stod og efterspurgte. De har været hurtige til at sætte sig ind i både det 3D-software, vi anvender og hele tankegangen bag projektet. Med deres hjælp har vi fået gjort konstruktionerne omkring 97 % færdige. Herefter har jeg selv gjort det sidste. Jeg var fra starten en smule skeptisk omkring brugen af eksterne generelt og eventuelt manglende fokus. Men jeg har kun oplevet det meget positivt. Peter og Thomas har til fulde levet op til det, vi havde håbet på.”