Et stærkt innovationsberedskab styrker både kundens og FRECONs udvikling

Et stærkt innovationsberedskab styrker både kundens og FRECONs udvikling

Morgendagen er blevet mere usikker. Det vil være faktum for mange virksomheder i tiden fremover. Derfor er det nu i endnu højere grad alfa og omega at kunne omstille sig, se nye muligheder og være parat til at gå nye veje. Her er et innovationsberedskab en afgørende parameter.

Hos FRECON har man gjort sig mange tanker om, hvordan man bedst faciliterer både kundernes og egen fortsatte udvikling ved at tænke nyt med fokus på de uopfyldte – og måske nyopståede – behov, som findes i markedet.

”Gennem de seneste måneder har vi været i fuld gang med at sætte vores tanker i system for derved at gøre innovationen til en mere integreret del af vores strategi. Helt overordnet set er målet at se nye muligheder for at dække de behov, som findes hos vores kunder og deres kunder ved at gå nye veje,” fortæller salgs- og marketingdirektør Michael Elefsen fra FRECON og fortsætter:

Veltrænet beredskab

”Det kan vi bedst hjælpe kunderne med ved at have et struktureret og veltrænet innovationsberedskab, hvor vi giver vores dygtige og erfarne ingeniører mulighed for at sætte alle deres idéer, tanker og drømme i spil. Samtidig skal vi sætte en struktur på, så vi ender ud med noget brugbart, som både kan være noget, vi selv går videre med internt eller i samarbejde med vores kunder – og måske med tilskud fra fondsmidler f.eks. fra EU.”

Innovationsberedskabet har da også allerede været i brug hen over foråret og sommeren, mens FRECON som samarbejdspartner med Industriens Fond har eksekveret under genstartNU-projektet. Et forløb støttet af fondsmidler, der skal hjælpe SMV’er styrket gennem krisen ved netop at omsætte innovationsprojekter til nye forretningsmuligheder.

Skuffeprojekter kommer frem i lyset

Det har vist sig at være en rigtig god beslutning. Gennem flere innovationsworkshops og en direkte dialog med mange virksomheder er der dukket rigtig mange idéer op, som måske var lagt i skuffen, glemt eller den enkelte aldrig var kommet videre med.

”Det har en rigtig god effekt, at vores dygtige ingeniører kan tale direkte med kundens ingeniører eller andre med teknisk indsigt,” siger Michael Elefsen. ”Der ligger måske en skitse, en tegning eller noget meget ukonkret. I alle tilfælde har dialogen vist sig at sætte mange nye tanker i spil.”

Fondsmidler kan bane vejen for mange projekter

Hos kunderne har interessen for at medvirke i et innovationsforløb støttet af fondsmidler været stor. FRECON er således godt i gang med de mange konsulentforløb under genstartNU, og grundet den store interesse er flere skrevet på venteliste. Virksomhederne er lykkelige for, at FRECON kan hjælpe dem med at få deres innovationsidéer beskrevet og en ansøgning sendt afsted.

”I den forbindelse er det også vigtigt, at virksomhederne ved, at det er deres projekter og ikke FRECONs,” fortæller Michael Elefsen. ”Vi har kompetencerne til at hjælpe dem med at komme videre, hvis det viser sig at være en god idé, efter vi har lavet de indledende øvelser. Samtidig har vi også identificeret flere projekter, som vi arbejder videre med internt – også i kraft af vores kompetente og tilrettelagte innovationsarbejde.”