Konstruktion af vaskeanlæg til større fødevareproceslinje

Konstruktion af vaskeanlæg til større fødevareproceslinje

Én af FRECONs erfarne konstruktører blev sat på opgaven at sikre fremdrift, funktionalitet og overholdelse af fødevareproduktionskrav gennem konstruktionsfasen af DANA-Technology’s nye vaskeanlæg.

En større, men komprimeret maskine til håndtering af både jordbær og kartofler var på ønskelisten hos DANA-Technology, som udvikler udstyr til fremstilling af fødevarer og dyrefoder.

DANA-Technology udvikler maskiner og udstyr til produktionslinjer til fødevare- og dyrefoderbranchen. Blandt grundstenene i virksomheden er udvikling af produktionsudstyr baseret på innovativ teknologi, som sikrer høj pålidelighed, effektivitet og langtidsholdbare løsninger.

Opgaven: Komprimeret og multifunktionelt vaskeanlæg

Hos DANA-Technology var det videreudviklingen af en eksisterende maskine, som man havde for øje, da FRECON blev kontaktet. Opgaven lød på assistance i konstruktionen af et større vaskeanlæg til jordbær end hidtil brugt og med eget dampopvarmet pumpekar med to mekaniske parabolfiltre.

Ordren på jordbærprojektet blev underskrevet i januar måned, inden vi endnu vidste, hvad Covid-19 skulle få af betydning for hele industrien. Imidlertid var vi hos DANA-Technology klar over, at med så stort et projekt og med en fastlagt leveringstid, skulle vi søge professionel konstruktionshjælp udefra. Valget faldt på FRECON, idet de kunne tilbyde medarbejdere med erfaring inden for konstruktion af maskiner og udstyr til levnedsmiddelindustrien. FRECONs medarbejdere har i et positivt samarbejde med vores ingeniørstab løst opgaven indenfor den tidsramme og økonomi, som partnerne havde aftalt.
Vagn Hansen, CEO, DANA-Technology

De to vaskeanlæg, som skal indgå i en større proceslinje, består af flowkar, der mekanisk renser jordbær efterfulgt af diverse dyse-rør. Jordbærrene bliver siden løftet via transportbånd til en afblæsningstunnel for at fjerne overfladevand ved hjælp af såkaldte luftknive, før produktet afleveres til frysning. Alle båndkonstruktioner er forberedt til demontering for enkel og hurtig rengøring.

Anlægget kan rense og klargøre 10 tons jordbær i timen, som sammen med det eksisterende udstyr på fabrikken bringer kapaciteten op til 20 tons i timen. Yderligere kan proceslinjen håndtere en stor mængde kartofler.

 

FRECON som sparringspartner i mekanisk konstruktion

FRECONs opgave var at bidrage som erfaren sparringspartner i fødevarebranchen indenfor mekanisk konstruktion. Senior Design Engineer, Sonny Dam, havde ansvaret at idégenerere og løse de udfordringer, som der kunne opstå undervejs i konstruktionsfasen:

”DANA-Technology kom med en utroligt spændende opgave, hvor det i høj grad handlede om at sikre en gnidningsfri konstruktionsfase. Udfordringen var, at maskinen fra start var komprimeret, hvilket betyder, at de mange og nye funktioner skal spille sammen på relativt lidt plads. Samtidig skulle vi sikre, at anlægget fortsat overholder diverse krav til fødevareproduktion. Ikke mindst handlede det om at levere et produkt, der er letforståeligt og praktisk omsætteligt hos den virksomhed, som i sidste ende står for den fysiske fremstilling af anlægget.”

DANA-Technology er partner med Dansk Stålmontage, som er den fremstillende virksomhed af vaskeanlægget. Hos DANA-Technology er man tilfreds med samarbejdet med én af FRECONs mest erfarne konstruktører:

”Jeg har som projektleder i andre sammenhænge tidligere arbejdet sammen med Sonny, og var ikke i tvivl om, at han var den rette mand til opgaven. Som altid indfriede han mine forventninger til fulde om solidt konstruktionsarbejde og god sparring, når der var brug for det,” siger Lars Skovbjerg Knudsen, Senior Project Manager hos DANA-Technology.