FRECONs stærke CFD-kompetencer sætter skub i udviklingsarbejde hos Keofitt

FRECONs stærke CFD-kompetencer sætter skub i udviklingsarbejde hos Keofitt

Effektiv rengøring af prøvetagningsventiler er afgørende for pålidelige laboratorieresultater i fødevareindustrien. I et tæt samarbejde med FRECON har Keofitt ved hjælp af CFD-simuleringer dokumenteret og optimeret strømningsforholdene i deres prøvetagningsventiler.

Brug af CFD til simulering har været lærerigt for Keofitt, der vil bringe erfaringerne i spil i den videre udvikling af prøvetagningsventiler.

Keofitt er den eneste virksomhed i verden, som ikke producerer andet end prøvetagningsventiler og tilbehør hertil og som udelukkende fokuserer på prøvetagning. Virksomhedens grundlægger udviklede for 40 år siden ”den sterilisérbare prøvetagningsventil”, og siden har Keofitt arbejdet for at højne kendskabet til og viden om, hvad der kræves for at tage en repræsentativ prøve under produktion af for eksempel fødevarer.

Afprøvning af rengøringsmetoder via simulering
Computational Fluid Dynamics (CFD) er et oplagt værktøj, når der skal sikres korrekt flow af væsker og gasser. Derfor var det også FRECONs CFD-færdigheder, der kom i spil, da Keofitt ønskede at dokumentere og effektivisere rengøringen af prøvetagningsventiler til eksempelvis mejerier eller bryggerier. Keofitt bruger selv simuleringer og tests til at sikre effektiv rengøring af deres ventiler, men CFD åbnede alligevel øjnene for at afprøve nye metoder.

”Rengøringen af ventilerne vil typisk ske med CIP-væske eller vanddamp. Med vanddamp opnås et højt flow ved høje temperaturer, hvilket effektiviserer rengøringsprocessen. Denne metode er dog ikke anvendelig, når brugeren af Keofitt’s ventiler har at gøre med produkter, som ikke tåler varme. Her anvendes typisk CIP-væske,” fortæller Lead Design Engineer, Arne von Eitzen fra FRECON, som har solide kompetencer inden for strømningsdynamik, CFD og FEM.

Visualisering og beregning af strømningsforhold
Samarbejdet mellem Keofitt og FRECON havde til formål at visualisere og beregne på strømningsforholdene i prøvetegningsventilen, modificere disse og efterfølgende genberegne, om strømningsforholdene var blevet bedre.

Målet var at opnå højere hastighed og højere turbulensintensitet inde i ventilkammeret ved anvendelse af enten vanddamp eller CIP-væske, hvilket kan opnås med modificering af geometrien i ventilen. På denne måde undgår man fremstilling og test af en række prototyper og rammer plet første gang.

Samarbejdet med FRECON har givet os værdifulde, nye input til vores videre arbejde. I dag har vi ikke CFD-kompetencer in-house, og det har været en god læring, at vi kunne trække på FRECONs ressourcer på området. Vi har af flere omgange overvejet netop at gøre brug af CFD-simuleringer i vores udviklingsarbejde. Samarbejdet med FRECON har gjort os klogere på mulighederne med CFD og simulering, hvilket vi vil inddrage i det videre arbejde.
M.Sc. (Mech.Eng.), MBA Carsten Rosendal fra Keofitt Business Development