Nørdet programmering i ANSYS sparer dagevis i beregningsarbejdet

Nørdet programmering i ANSYS sparer dagevis i beregningsarbejdet

Morten Damsgaard Flecks er ét af FRECONs mange popcornhoveder, der ofte får tanken ”det her må kunne gøres smartere”. Det gælder også det ofte tidskrævende beregningsarbejde i ANSYS, som Morten nu har automatiseret. Dermed effektiviseres udviklingsprocessen, og konkurrenceevnen styrkes for både kunden og FRECON.

Design Engineer Morten Damsgaard Flecks har stor viden om programmering i ANSYS, hvilket har givet ham idéen til at udvikle en applikation til automatisering af beregningsarbejde. Komplekse beregninger af boltsamlinger løses nu på 20 minutter, hvor det tidligere kunne tage 2-3 dage. Applikationen er en vigtig brik i at øge både kundens og FRECONs konkurrenceevne.

Optimering af workflow og mere præcise data
”Ensartede processer i udviklingsarbejdet er til for at blive automatiserede. Alt andet er spild af både tid og kompetencer og forlænger en udviklingsproces unødigt,” siger Morten, som er et ægte popcornhoved, der repræsenterer FRECONs kultur og arbejdsgange på bedste vis.

Morten sidder pt. som ekstern konsulent hos én af FRECONs store vindmøllekunder og arbejder i et team med beregninger af boltsamlinger til vindmøller. Arbejdet kræver gentagen overførsel af data fra ANSYS til Excel, hvor de løbende beregninger af fx reaktionskræfter sker. Det arbejde har Morten nu automatiseret ved at udvikle en applikation til ANSYS, som kan lave beregninger på udvalgte samlinger på meget kort tid.

”Når vi arbejder med over 1.000 bolte, kunne det tidligere tage mange, mange timer først at få alle data ud af ANSYS og efterfølgende få lavet de enkelte beregninger,” siger Morten. ”Samtidig var der risiko for fejl. Nu har vi fået optimeret hele det workflow og kan samtidig lave flere – og mere præcise – beregninger på de enkelte boltsamlinger.”

Morten Damsgaard Flecks fra FRECON har automatiseret beregningsarbejdet i ANSYS

Design Engineer Morten Damsgaard Flecks har automatiseret kompleks beregningsarbejde i ANSYS.

Brænder for den nørdede programmering i ACT
Morten betegner sig selv som lidt af en programmeringsnørd, som nyder at fordybe sig i mulighederne. Kan noget gøres nemmere, så skal det ske. Sådan har han haft det siden studietiden, hvor han også var hooked på arbejdet med kodning og forskellige programmer. Det er også baggrunden for, at han har kastet sig over Ansys Customization Toolkit (ACT).

”Det er noget nørdet at udvikle i ACT. De fleste arbejder stadig i det gamle programmeringssprog APDL i ANSYS,” fortæller Morten. ”Her er dog slet ikke de samme muligheder, hvilket har motiveret mig til fordybelse i ACT.”

Positiv feedback fra kunden
Mortens innovative tankegang og nørdede hoved har givet vindmølleproducenten en ny og meget værdifuld løsning, som allerede er implementeret i teamet. Der er planer om, at applikationen skal udbredes internt til flere, som arbejder med konstruktion og beregning.

”Jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på denne løsning, og der er ingen tvivl om, at den allerede har sparet rigtig meget tid i vores konstruktionsarbejde,” siger Morten. ”Vi har samtidigt fået endnu bedre resultater at arbejde videre med. Det er fedt på den måde at kunne bruge sin passion til at bringe nye, værdifulde muligheder i spil for kunden.”