Medico - FRECON A/S - Mechanical Constructions FRECON A/S - Mechanical Constructions
UnoM1
Unomedical
UnoM
UnoM2

Tæt samarbejde om udvikling af nyt kateter til brugervenlig infusionssæt for Unomedical

Unomedical er en del af ConvaTec, som er en global producent af medicotekniske produkter.Deres mission er, at ”vi forbedrer livet for dem vi møder…”. Den del har FRECON hjulpet medat opfylde gennem konstruktion af et nyt brugervenligt kateter til patienter medsukkersyge.

For mange sukkersygepatienter er det en del afdagligdagen at skulle anvende en infusion (populær kaldetet drop), som er en lille pumpe, der kan afgive insulin.Tilslutningen af droppet er ikke altid lige til, og der er enrisiko for, at patienten stikker sig forkert og eksempelvisrammer en muskel i stedet for fedtvæv.

Forkert stik ødelægger funktionaliteten
Hvis en patient kommer til at stikke forkert og ikkerammer ind i fedtvæv, som det anbefales, men i stedeteksempelvis rammer en muskel, kan der ske en tilstopningaf hullet i det lille og meget tynde kateter (ø 0,7 mm), somskal afgive insulin i kroppen.

Nyt brugervenligt infusionssæt
Derfor har Unomedical udviklet et infusions sæt, hvorinfusions device og sæt er samlet i én steril enhed. Tildenne enhed ønskede Unomedical konstrueret et kateter,som kunne tage højde for, at patienten kunne komme til atstikke forkert.

Omfattende beregningsarbejde
Design Specialist FEM/FEARasmus Lundby Høyer fra FRECONhar sammen med Unomedicalværet ansvarlig for at løse opgaven, som bestod i at udfordre dettraditionelle kateter, hvor der kun erhul i enden.

”Unomedical ønskede at indføreslidser i kateteret, som er lavet iblød plastik. Vi har derfor regnet påforskellige konfigurationer af disseslidser, og fundet frem til dem, somgiver den bedste åbningsgrad afkateteret,” fortæller Rasmus. ”Vi har at gøre med noget meget småt på kun 0,7 mm i diameter.”

Som led i det omfattende beregningsarbejde for at finde frem til den optimale placering af de små slidser i kateteret samt deres størrelse, har Rasmus udviklet en transient beregningsmodel i ANSYS konstrueret med en lille klods, som skulle simulere en ”muskel”, og som kunne flyttes op og ned for at finde frem til, hvornår og hvordan kateteret ville deformeres eller knække sammen. Det gøres ved at måle det volumen og det areal som ”åbnes”, når katetret krummer eller presses sammen.

Udvikling af oplysningsfilm
Rasmus har desuden udviklet og kodet en lille animation, som enkelt og præcist illustrerer, hvornår og hvordan katetret deformeres i forskellige situationer. Filmen er efterfølgende blevet brugt som markedsføringsmateriale af kunden eksempelvis på messer.

Nye markedsmæssige muligheder
Med den nykonstruerede løsning står kunden i dag med et produkt, som giver helt nye markedsmæssige muligheder. ”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med FRECON,” siger Design & Development Engineer, R&D Tobias Stumpe fra Unomedical. ”De arbejder med høj kvalitet, og vi er sammen nået frem til en meget brugbar løsning, som nu har være gennem de sidste test og er klar til markedet.”

Unomedical ser rigtig gode muligheder for at afsætte den nye løsning, som netop understøtter missionen om ”at forbedre livet for dem man møder” til kunder over hele verden.