CE / Dokumentation - FRECON A/S - Mechanical Constructions FRECON A/S - Mechanical Constructions
Vi kan CE-mærke komplette anlæg, delkomponenter, maskiner, løfteudstyr og sikkerhedskomponenter
Alle vores konstruktører har indgående kendskab til Maskindirektivet 200642EC
Alle vores konstruktioner uanset størrelse vil blive risikovurderet
sandkasse
Vi anbefaler altid at jeres komponent bliver understøttet af en FMEA (Failure Mode Effect Analisys)

Hos FRECON A/S sætter vi en stor ære i at de løsninger vi skaber er sikre og pålidelige. De skal naturligvis følge de myndighedskrav som er i den del af verden hvor komponenten skal bruges. Derfor tilbyder vi at udarbejde den fornødne dokumentation til jeres opgaver – store som små.  Vi hjælper gerne med udarbejdelsen af CE-mærkning af jeres maskiner og komponenter. Vi tilbyder totalløsning med fuld teknisk dossier, eller indgår i jeres team og delleverer ind til opgaven.

Vi kan CE-mærke komplette anlæg, delkomponenter, maskiner, løfteudstyr og sikkerhedskomponenter. Alle vores konstruktioner uanset størrelse vil blive risikovurderet efter gældende standard  og vi anbefaler altid at jeres komponent bliver understøttet af en FMEA (Failure Mode Effect Analisys) På den måde sikre både I og vi at alle de scenerier som produktet vil udsættes for er tænkt ind i designet og løsningen. Alle vores konstruktører har indgående kendskab til Maskindirektivet 2006/42/EC, og bliver løbende opdateret med nye og gældende nationale og internationale standarder.

En typisk CE-mærkning med FRECON vil forløbe således:

  • Sammen med jer skaber vi et overblik over hvilke udfordringer der er.
  • Indsamling af materiale (dokumenter, beregninger, tegninger, diagrammer mm).
  • Skaber et overblik over hvad der skal laves af dokumentation, såsom risikovurderinger, diagrammer, manualer, operatøranvisninger, samlingsanvisninger, serviceanvisninger, vedligeholdelsesplaner osv.
  • Afklare hvilke opgaver I har ressourcer til og hvilke vi skal løse for jer.
  • Afklare hvilke værktøjer I har.
  • Finder frem til om vi skal afholde virksomheds- og/eller brancherelateret kurser hos jer med henblik på at I selv kan varetage opgaven, evt. med support fra os.
  • Laver hjælpeværktøjer (skabeloner mm) til jer / sammen med jer.
  • Supporterer med konsulenthjælp på timebasis ved særskilte projekter (maskiner/anlæg).

Vi kan også hjælpe med CE-mærkning af legetøj

Opgavens indhold: Teknisk dossier til CE-mærkning

Kort om: Kunden har fremstillet et beslag som indgår i en sandkasse. For at sikre og sælge sit produkt ønskede kunden rådgivning og hjælp til fremstillingen af det tekniske dossier til CE-mærkningen, i henhold til Legetøjsdirektivet og de harmonerede standarder for de specifikke produkt.

Sandkassen sælges i Skandinavien og England

Endvidere har vi erfaring med levering af maskinkonstruktioner til det amerikanske marked, hvor vi sikre at såvel internationale som nationale regler er overholdt.